Om oss

Riksförbundet Förlossningsskadade är en nationellt verkande intresseorganisation och patientförening för dig som drabbats av en förlossningsskada. Förbundet är icke-vinstdrivande, partipolitiskt oberoende och obundet näringslivet.

 

Riksförbundet Förlossningsskadade har bildats utifrån idén om att den som drabbas av en förlossningsskada har rätt till adekvat hjälp och stöd oavsett hur omfattande skadebilden är eller när den upptäcks. 

Vi har definierat ett tydligt uppdrag och arbetar efter fyra vägledande principer.

 

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag inom ramen för verksamheten är uppdelat i två områden: Stödverksamhet och påverkansarbete. 

Stödverksamhet

I vår stödverksamhet vill vi stärka patienter genom resursstöd, praktisk vägledning, anhörigguider, föreläsningar och andra patientnära aktiviteter.

Påverkansarbete

Genom att föra dialog med offentlig verksamhet, näringsliv och beslutsfattare arbetar vi för att stärka patientfokus, ökad kvalitet i vården, ökade anslag till vården, ökade anslag till forskning och ökat stöd från näringsliv i förlossningsskaderelaterade frågor.

Vägledande principer

Förbundet arbetar, agerar, tar beslut och kommunicerar utifrån fyra vägledande principer. Dessa principer fungerar som kompass för ställningstaganden och initiativ. 

01

Vi verkar för dig som har eller misstänker att du drabbats av en förlossningsskada.

Patientnära

02

Vi ger inga medicinska råd, spekulerar inte i diagnoser och värderar inte medicinska insatser eller vårdgivare.

Avgränsat

03

Vi värnar om att det offentliga samtalet om förlossningsskador genomsyras av respekt.

Respektfullt

04

Vi står på patienternas sida och verkar politiskt oberoende och oberoende av näringsliv.

Oberoende