Vad är en förlossningsskada?

Vår definition av en förlossningsskada som en över tid bestående skada som uppstått i samband med förlossning, hos den som fött barn. 

Olika förlossningsskador

Ett urval, men inte en fullständig förteckning.

Perinealbristning

Perinealbristningar, i allmänt tal bristning eller "att spricka", innebär att en bristning i mellangården vid utdrivningsskedet.

Nervskada

En nervskada innebär att en skadad nerv kan ge funktionsstörningar och känselbortfall i bäckenbotten.

Sfinkterskada

Både den yttre och den inre anala sfinktern kan drabbas av skador vid förlossning.

Defektläkning

En defektläkt förlossningsskada har antingen läkt fel eller blev inte adekvat åtgärdad vid förlossningen.

Muskelskada

En muskelskada är en skada på någon av musklerna i bäckenbotten som kan ha brustit eller släppt från sina fästen.

Livmoderruptur

En livmoderruptur är en  mycket ovanlig men allvarlig förlossningskomplikation som innebär att livmodern brister.

Framfall

Ett framfall innebär att något av organen i bäckenbotten fallit ur sin normala position och buktar nedåt.

Klipp

Ett klipp i mellangården vid förlossning räknas som en perinealbristning av andra graden.

Levatorskada

En levatorskada är en skada på specifik muskelgrupp i bäckenbotten, levator ani.

Inkontinens

Inkontinens är primärt ett symtom men innebär läckage av urin eller avföring.

Livmoderruptur

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to start editing the content.

Trauma

Psykiskt trauma från förlossningen.

I vår stödverksamhet vill vi stärka patienter genom resursstöd, praktisk vägledning, anhörigguider, föreläsningar och andra patientnära aktiviteter.

full_pmm_PATTERN_1624x896.png

Hur många drabbas av förlossningsskador?

Tyvärr saknas det välgrundad statistik över hur många som drabbas av en förlossningsskador. Den statistik som finns gäller framför allt perinealbristningar och pekar på att ungefär hälften av alla förstföderskor får en första eller andra gradens bristning och att två av hundra av alla förstföderskor drabbas av en tredje eller fjärde gradens bristning. Andra siffror pekar på att ungefär 3 av 4 födande kommer att drabbas av en förlossningsskada under sin livstid.