Kontakt

Du når oss på MAIL. 

Ansvarsfull
medierapportering

Heja dig som är journalist, publicist eller på annat sätt vill rapportera i media om förlossningsskador! Till dig har vi tagit fram en sammanfattning av vad vi tycker är viktigt att tänka på när du rapporterar om förlossningsskador.